Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Lučice“, Opština Budva i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije „Lučice“, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije

Objavljeno: 18.05.2023. 14:28
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB