Informacija o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade poslovnog objekta „Kuća maslina“ koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1075/2, broj zgrade 1, spratnost S+P+P1, u svojini države Crne Gore

Objavljeno: 07.03.2023. 16:25
Opis:
Informacija o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade poslovnog objekta „Kuća maslina“ koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1075/2, broj zgrade 1, spratnost S+P+P1, u svojini države Crne Gore sa ustanovljenim pravom raspolaganja u korist Vlade Crne Gore u obimu prava 1/1, upisane u Listu nepokretnosti broj 982, KO Stari Bar, Opštini Bar s Predlogom ugovora
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf3 MB