Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za energetiku u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 18.05.2023. 15:03
Opis:
SANJI PAVIĆEVIĆ, magistru fizike, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za energetiku u Ministarstvu kapitalnih investicija, prestaje vršenje navedene dužnosti, na lični zahtjev.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf91 KB