Informacija o početku projekta „Upravljanje šumskim požarima na Zapadnom Balkanu“ finansiranom od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) (bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:22
Opis:
Ekstremni vremenski uslovi kao što su dugotrajne suše stvaraju uslove za razarajuće požare. Kišne oluje koje se javljaju nakon požara uzrokuju sekundarne katastrofe kao što su erozija, klizišta i zamuljavanje rijeka. Osim toga, najezde insekata i bolesti biljaka su česta pojava nakon šumskih požara.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf543 KB