Predlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku

Objavljeno: 17.06.2022. 13:33
Opis:
U Zakonu o vanparničnom postupku („Službeni list RCG“, broj 27/06 i „Službeni list CG“, br. 20/15 i 67/19) u članu 30 stav 1 tačka 2 riječi: „bračnog i vanbračnog druga,“ zamjenjuju se riječima: ,,bračnog i vanbračnog supružnika, odnosno partnera u zajednici života lica istog pola''.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf187 KB