Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte

Objavljeno: 03.08.2022. 16:15
Opis:
Za vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte određuje se ESMIN BEĆOVIĆ, mr ekonomije, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf193 KB