Predlog za imenovanje Odbora direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica

Objavljeno: 21.03.2024. 15:05
Opis:
Imenuje se Odbor direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica, u sastavu: Petar Vujošević, član, Aleksandar Dožić, član i Dajana Bratić, članica.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf95 KB