Informacija o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava obezbijeđenih po osnovu Okvirnog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ - zaključci

Objavljeno: 29.03.2024. 13:22
Opis:
Informacija o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava obezbijeđenih po osnovu Okvirnog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (Montenegro Water and Sanitation - SERAPIS 2005-0221) sa Evropskom investicionom bankom namijenjenih za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdijevanja, sa predlogom preraspodjele sredstava - zaključci
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB