Predlog za izbor članova Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar

Objavljeno: 28.03.2024. 15:36
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar da za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar, predstavnike državnog kapitala izabere: Ćazima Alkovića, Teodoru Ostojić, Marka Maraša i Nebojšu Kaljevića.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf88 KB