Predlog odluke o dopunama Odluke o specijalnom dodatku

Objavljeno: 03.08.2022. 15:03
Opis:
U Odluci o specijalnom dodatku ("Službeni list CG", br. 61/16, 65/17 i 134/21) u članu 15 na kraju stava 1 tačka se briše i dodaju riječi: “i Odsjeku za suzbijanje krijumičarenja u Sektoru za carinsku bezbjednost i kontrolu.“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf420 KB