Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat

Objavljeno: 23.06.2022. 16:22
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara „Luštica Development“ AD Tivat, zakazanoj za 30. jun 2022. godine, određuje se Marko Vukašević, generalni direktor u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf356 KB