Informacija o statusu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo, sa ocjenom stanja i predlogom mjera - zaključci

Objavljeno: 01.04.2024. 09:38
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB