Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja

Objavljeno: 28.07.2022. 17:20
Opis:
JOVU PAJOVIĆU, generalnom direktoru Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, prestaje mandat zbog ukidanja ovog organa.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf195 KB