Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2023. godini

Objavljeno: 21.03.2024. 14:44
Opis:
Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u 2023. godini predstavlja prikaz aktivnosti i rezultata sprovedenih i ostvarenih u okviru sistema zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u Crnoj Gori.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf994 KB