Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori tokom 2023. godine

Objavljeno: 21.03.2024. 14:27
Opis:
Imajući u vidu potrebe za finansiranjem reformi u okviru procesa pristupanja EU, tokom 2023. godine nastavljeno je sa ugovoranjem i sprovođenjem projekata obuhvaćenih perspektivom 2014-2020 (IPA II), kao i sa programiranjem finansijske perpektive IPA 2021-2027 (IPA III).
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf538 KB