Informacija o ustupanju na upravljanje nepokretnosti JU Dom učenika i studenata Cetinje, upisanom u Listu nepokretnosti 451, KO Cetinje I (bez rasprave)

Objavljeno: 21.03.2024. 15:51
Opis:
Javna ustanova Dom učenika i studenata Cetinje je osnovana 1986. godine i od tada funkcioniše u objektu, koje je kulturno dobro. Naime, upisom u List nepokretnosti 451, KO Cetinje I, utvrđeno je da je u istom parcela broj: 3704 i parcela 3704 broj zgrade 1, kao i objekat – Đački dom, upisani sa pravom svojine Države Crne Gore i pravom raspolaganja Vlade Crne Gore.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf169 KB