Informacija o potrebi formiranja Savjeta za prava lica sa invaliditetom - zaključci

Objavljeno: 01.04.2024. 09:34
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf779 KB