Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknade Upravnom odboru Projektnog odbora za praćenje realizacije Ugovora o kreditu sa Evropskom investicionom bankom na osnovu Finansijskog sporazuma br. 06-5924/1 i Sporazuma o saradnji br. AA-010294-001

Objavljeno: 18.05.2023. 16:44
Opis:
Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknade Upravnom odboru Projektnog odbora za praćenje realizacije Ugovora o kreditu sa Evropskom investicionom bankom na osnovu Finansijskog sporazuma br. 06-5924/1 i Sporazuma o saradnji br. AA-010294-001, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf182 KB