Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje aneksa Ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica broj 01-311/23 UPI 33/2 od 26.04.2023. godine, zaključenog sa „Pelengić Trade“ d.o.o. - zaključci

Objavljeno: 01.04.2024. 09:32
Opis:
Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje aneksa Ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica broj 01-311/23 UPI 33/2 od 26.04.2023. godine, zaključenog sa „Pelengić Trade“ d.o.o. iz Bijelog Polja s Predlogom aneksa (bez rasprave) - zaključci
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB