Obrazac 6 - Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta

Objavljeno: 18.10.2017. 16:02
Opis:
Autor:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
docx12 KB