Program ekonomskih reformi Crne Gore 2020-2022

Objavljeno: 29.08.2021. 16:47
Opis:
U skladu sa novim pristupom EU u ekonomskom dijalogu sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Uniji, Crna Gora već šestu godinu za redom pripremila je Program ekonomskih reformi (u daljem tekstu PER).
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf4 MB