Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na Finalnoj konferenciji u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020, koja će se održati 29. marta 2024. u Prištini, Republika Kosovo (bez rasprave)

Objavljeno: 21.03.2024. 16:10
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf778 KB