Prijedlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića, na ministarskom sastanku za Zapadni Balkan pod nazivom ,,Dani povezivanja Evrope“, u Lionu, Republika Francuska (bez rasprave)

Objavljeno: 23.06.2022. 17:47
Opis:
Prijedlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića, na ministarskom sastanku za Zapadni Balkan pod nazivom ,,Dani povezivanja Evrope“ koji će se održati u periodu od 28. do 30. juna 2022. u Lionu, Republika Francuska
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf397 KB