Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

Objavljeno: 18.05.2023. 14:20
Opis:
U Zakonu o budžetu Crne Gore za 2023. godinu („Službeni list CG“, broj 152/22), čl. 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase: Član 1 Budžet Crne Gore za 2023. godinu dat je u sljedećoj tabeli...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf3 MB