Informacija o statusu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo, sa ocjenom stanja i predlogom mjera

Objavljeno: 21.03.2024. 17:01
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf10 MB