Informacija o odlaganju roka za usvajanje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori od 2023. do 2027. godine, za 2023. godinu

Objavljeno: 28.03.2024. 15:48
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf530 KB