Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na Finalnoj konferenciji u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020, koja će se održati 29. marta 2024. u Prištini - zaključci

Objavljeno: 01.04.2024. 08:55
Opis:
Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na Finalnoj konferenciji u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020, koja će se održati 29. marta 2024. u Prištini, Republika Kosovo (bez rasprave)
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB