Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor „dr Peruta Ivanović“, Kotor za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 21.03.2024. 16:51
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf37 KB