Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Objavljeno: 28.03.2024. 14:58
Opis:
Duvan je list obrađenog duvana i drugih neobrađenih dijelova duvana, kao i sušeni i rekonstruisani duvan (homogenizovani duvan, odnosno duvanska folija). Obrađeni duvan je duvanski proizvod koji se dobija tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom, kao i drugim radnjama u tehnološkom postupku obrade i pakovanja duvana...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf170 KB