Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Objavljeno: 03.08.2022. 16:56
Opis:
Za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova imenuje se SLOBODAN KOVAČEVIĆ, sa završenim Fakultetom bezbjednosti u Beogradu.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf190 KB