Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici

Objavljeno: 21.03.2024. 15:17
Opis:
Da se VESELIN ŠUKOVIĆ opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona, zaključno sa 24. martom 2024. godine.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf102 KB