Predlog za razrješenje člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o.

Objavljeno: 20.01.2023. 16:21
Opis:
Razrješava se član Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d. o. o. mr VELJKO MALIŠIĆ, bivši vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za logistiku u Ministarstvu odbrane, na predlog Ministarstva odbrane.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf89 KB