Informacija o uništenju viška naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:38
Opis:
Jedan od većih bezbjednosnih rizika Crne Gore i dalje predstavlja višak ubojnih sredstava koji se nalazi u skladištima Vojske Crne Gore. Ovaj problem je danas znatno manji u odnosu na 2006. godinu, ali je i dalje prisutan.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf135 KB