Predlog programa rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2024. godinu (bez rasprave)

Objavljeno: 21.03.2024. 16:22
Opis:
Oblast akreditacije u Crnoj Gori uređena je Zakonom o akreditaciji („Sl. list CG“, br. 54/09) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji („Sl. list CG“, br. 43/2015) čime je ostvarena potpuna usklađenost zakonodavnog okvira sa odredbama Regulative 765/2008/EZ koje se odnose na oblast akreditacije.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf303 KB