Predlog strategije razvoja sektora ribarstva 2024-2029 s Predlogom akcionog plana za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU i Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Objavljeno: 28.03.2024. 15:04
Opis:
Strategija razvoja sektora ribarstva 2024-2029 s Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU (u daljem tekstu: Strategija) predstavlja temeljni planski dokument politike koji utvrđuje ciljeve i prioritete za razvoj sektora ribarstva i akvakulture Crne Gore, način postizanja tih ciljeva, vremenski okvir kao i finansijska sredstva neophodna za njihovo postizanje, oblasti posebnog razvoja, kao i međusobni odnos i aktivnosti organa državne uprave uključenih u sprovođenje Strategije.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB