Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190 - zaključci

Objavljeno: 29.03.2024. 13:09
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf854 KB