Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 07.03.2023. 18:00
Opis:
Univerzitet Crne Gore se zahtjevom broj: 02-385/3 od 30. decembra 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf31 KB