Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na na VIII vanrednoj Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar

Objavljeno: 07.03.2023. 17:00
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na VIII vanrednoj Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar, zakazanoj za 13. mart 2023. godine, određuje se Dino Tutundžić, načelnik Direkcije za pomorsku privredu u Ministarstvu kapitalnih investicija, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf87 KB