Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026. godine, za 2023. godinu s Predlogom akcionog plana za 2024. godinu

Objavljeno: 28.03.2024. 15:10
Opis:
Informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pregovorima koje Crna Gora vodi s ciljem pristupanja EU, kao i podrška građana/ki tom procesu, predstavljaju važan segment procesa evropske integracije, direktno povezan sa reformama koje se sprovode i koristima koje će građani/ke imati od članstva Crne Gore u EU.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB