Izvještaj o učešću ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke na 68. zasijedanju Komisije za status žena u Njujorku, 7-12. marta 2024. godine

Objavljeno: 28.03.2024. 17:16
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB