Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa AP

Objavljeno: 22.11.2023. 07:51
Opis:
Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa AP
Autor:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
pdf2 MB