Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2739/2, od 11. juna 2021. godine, sa sjednice od 3. juna 2021. godine

Objavljeno: 22.07.2021. 14:10
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf278 KB