Informacija o izradi Studije izvodljivosti o potrebi izgradnje Državnog Data Centra

Objavljeno: 26.05.2023. 18:13
Opis:
Ministarstvo javne uprave, kao organ uprave koji je shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 49/22, 52/22, 56/22, 82/22, 110/22 i 139/22), između ostalog, zadužen za razvoj informacionog društva i elektronske uprave, vrši poslove uprave koji se odnose na upravljanje Jedinstvenim informacionim sistemom i obezbjeđivanje tehničkih i drugih uslova za njegovo korišćenje.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf120 KB