Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2022. godinu (bez rasprave)

Objavljeno: 07.03.2023. 17:49
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf24 KB