Predlog za razrješenje državnog serekretra u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 24.01.2023. 11:25
Opis:
Razrješava se MILOŠ RAJOVIĆ dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija, na lični zahtjev.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf113 KB