Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-427/23-4088/2, od 8. septembra 2023. godine, sa sjednice od 5. septembra 2023. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 21.03.2024. 15:58
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf457 KB