Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

Objavljeno: 07.03.2023. 16:16
Opis:
Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf974 KB