Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj:07-2777 od 21.septembra 2017.godine , sa sjednice od 14.septembra 2017.godine (bez rasprave)

Objavljeno: 17.06.2022. 15:35
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf312 KB