Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarske parcele broj 1085/97, upisane u list nepokretnosti broj 881, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine s Predlogom ugovora - zaključci

Objavljeno: 01.04.2024. 09:30
Opis:
Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarske parcele broj 1085/97, upisane u list nepokretnosti broj 881, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti po pravu preče kupovine (bez rasprave) - zaključci
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB