Predlog za razrješenje Odbora direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica

Objavljeno: 21.03.2024. 14:58
Opis:
Razrješava se Odbor direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica, u sastavu: Dušan Golović, član, Adis Kučević, član i Nikola Milićević, član.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf108 KB